Gerekli Evraklar

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin


  2 adet biometrik fotoğraf
  Diploma fotokopisi
  Nüfüs cüzdan fotokopisi
  Sağlık raporu
   3 adet fotoğraf
  Adli Sicil Kayıt belgesi (sabıka kaydı)

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için


  Noterden onaylı Pasaport ve Tercümesi
  Noterden onaylı Oturma izin belgesi
  Noterden onaylı Öğrenim belgesi (İl Milli Eğitimden denklik belgesi)
  Adli Sicil Kayıt belgesi (sabıka kaydı)
   6 adet biometrik fotoğraf
  Sağlık raporu
  Emniyetin vermiş olduğu, Yabancı uyruklu vatandaşlar için TC kimlik no